Polecane

Pytania od czytelników. Pielęgniarka na kwarantannie po styczności z kolegą (ratownikiem medycznym) z pozytywnym wynikiem na obecność SARS-CoV-2 – wymiar zasiłku chorobowego.

Dzień dobry, jestem pielęgniarką. Okazało się, że mój kolega z pracy ma wynik pozytywny i choruje na COVID-19. Ja zostałam wysłana na kwarantannę przez Sanepid, gdyż miałam z nim dyżur. Pracodawca uważa, że należy mi się 80% wynagrodzenia na zwolnieniu, jak przy zwykłej chorobie, bo nie miałam styczności z chorym pacjentem. Ja uważam, że należy mi się 100%. Proszę o pomoc.

Czytaj dalej Pytania od czytelników. Pielęgniarka na kwarantannie po styczności z kolegą (ratownikiem medycznym) z pozytywnym wynikiem na obecność SARS-CoV-2 – wymiar zasiłku chorobowego.
Polecane

Pytania od czytelników. Nakaz pracy bezrobotnych, w okresie wypowiedzenia lub osób niepracujących w zawodzie.

Dzień Dobry! Jestem pielęgniarką, pracuję na oddziale dziecięcym. Od dłuższego czasu zastawiam się, czy wraz z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju, do pracy przy zwalczaniu epidemii zgodnie z ustawą mogą być kierowane jedynie osoby, które czynnie pracują w zawodzie, na oddziale szpitalnym, w POZ, czy innej placówce zdrowia, czy również pielęgniarki posiadające prawo wykonywania zawodu, ale nie wykonujące obecnie tego zawodu. Mam na myśli to, czy nakaz pracy może otrzymać pielęgniarka z czynnym PWZ, która pracuje w innej branży, niezwiązanej z wykonywaniem zawodu pielęgniarki, tudzież jest na bezrobociu? I czy możliwe jest dostarczenie nakazu pracy w oddziale zakaźnym osobie, która jest na okresie wypowiedzenia w obecnym miejscu pracy – czy wtedy mimo to musi pracować 3 miesiące na oddziale zakaźnym? Byłabym bardzo wdzięczna za informacje, bo mimo w miarę oczywistych przepisów, kilka kwestii pozostawia duże wątpliwości. Pozdrawiam i życzę dużo zdrówka !

Szanowna Pani,

To kolejny temat związany ze skierowaniem do pracy w trybie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Podstawy formalne zostały wyjaśnione tutaj: https://medycznymecenas.pl/pytania-od-czytelnikow-obowiazek-pracy-przy-zwalczaniu-epidemii-osob-pracownikow-podmiotow-leczniczych-i-osob-wykonujacych-zawody-medyczne-czy-jest-mozliwe-jego-nalozenie/

Przypomnę więc jedynie, że przepis, który wzbudza nasze szczególne zainteresowanie w związku z zadanym pytaniem to art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (teksty jednolity dostępny w Dzienniku Ustaw: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001239/U/D20191239Lj.pdf ). Ust. 1 tego przepisu stanowi:

Pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowane także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii”.

Odnosząc się do Pani pytania, proszę o lekturę poniższej analizy:

Czytaj dalej Pytania od czytelników. Nakaz pracy bezrobotnych, w okresie wypowiedzenia lub osób niepracujących w zawodzie.
Polecane

Stan epidemii SARS-CoV-2. Administracyjne kary pieniężne i kary grzywny za wykroczenia w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zapobiegania COVID-19. Tryby zaskarżenia.

Od ponad miesiąca w Internecie i mediach tradycyjnych dyskutujemy na temat kar za nieprzestrzeganie zasad zachowania w czasie epidemii. Pojawia się wiele głosów, część z nich ma niewiele wspólnego z rzeczywistością prawną, inne są bardziej racjonalne. W dzisiejszym wpisie omawiam przepisy i wskazuje tryby nałożenia kar. Dla osób, które nie zgadzają się z nałożoną na nich karą, oferuję pomoc.

Kary administracyjne.

A) Obowiązek hospitalizacji, izolacji, kwarantanny

Ustawa o COVID-19, czyli ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Tutaj ustawodawca uregulował karę w razie stwierdzenia naruszenia obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19, nałożonego przez właściwy organ lub wynikającego z przepisów prawa. W dniu, gdy powstaje tekst (18.04.2020 r.) dzienny raport o koronawirusie przedstawiony przez Ministerstwo Zdrowia mówi o 2.725 hospitalizowanych, i 118.361 objętych kwarantanną. Ustawowe tryby odosobnienia pozaszpitalnego to kwarantanna, izolacja i izolacja domowa. Ogólne raporty o tych dwóch ostatnich nie mówią, ale przyjmijmy że na dziś przepis dotyczy potencjalnie grupy 120 tysięcy osób.

Czytaj dalej Stan epidemii SARS-CoV-2. Administracyjne kary pieniężne i kary grzywny za wykroczenia w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zapobiegania COVID-19. Tryby zaskarżenia.
Polecane

Pytania od czytelników. Polecenie pracodawcy o oddelegowaniu położnej do pracy jako pielęgniarka w czasie epidemii.

Panie Mecenasie, w piątek przed skończeniem dyżuru otrzymałam od swojego pracodawcy pismo, w którym oddelegowuje mnie on do pracy na stanowisku pielęgniarki do opieki nad osobami zakażonymi, bądź u których jest podejrzenie zakażenia wirusem SARS CoV-2. Proszę o odpowiedz, czy mój pracodawca miał takie prawo? Przecież jestem położna, nie pielęgniarka. Poza tym mam duże obawy z uwagi, że jestem cukrzykiem. Co w tej sytuacji mogę zrobić?

Czytaj dalej Pytania od czytelników. Polecenie pracodawcy o oddelegowaniu położnej do pracy jako pielęgniarka w czasie epidemii.
Polecane

Trzy zawody medyczne – trzy zmiany związane z Covid-19. Pielęgniarka/położna, ratownik, lekarze stażyści i rezydenci.

W dniu 1 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W dzisiejszym wpisie zajmiemy się trzema wybranymi zmianami związanymi z wykonywaniem zawodów pielęgniarki, ratownika medycznego i lekarza.

Pielęgniarki – pobieranie krwi i możliwość powrotu do pracy dla tych, co już nie wykonują zawodu.

W związku z doniesieniami o dużym odsetku chorych na Covid-19 wśród kadry medycznej, może niedługo przydać się wprowadzony przepis „łagodzący” i przyspieszający powrót do pracy pielęgniarek. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii  albo  w  razie  niebezpieczeństwa  szerzenia  się  zakażenia  lub  choroby zakaźnej,  które  może  stanowić  zagrożenie  dla  zdrowia  publicznego pielęgniarka  lub  położna,  które  nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, może rozpocząć wykonywanie zawodu w podmiocie  leczniczym,  po  uprzednim  zawiadomieniu  o  tym  okręgowej  rady pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na planowane miejsce wykonywania zawodu. Z tym zastrzeżeniem, że w okresie pierwszych 2 tygodni wykonywania zawodu wykonuje obowiązki zawodowe we współpracy z inną pielęgniarką lub położną wykonującą zawód w tym samym podmiocie leczniczym. Zniesiono więc konieczność odbycia zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy przeszkolenia trwającego nie dłużej niż 6 miesięcy pod okiem opiekuna z co najmniej 5 – cio letnim stażem.

Czytaj dalej Trzy zawody medyczne – trzy zmiany związane z Covid-19. Pielęgniarka/położna, ratownik, lekarze stażyści i rezydenci.
Polecane

Pytania od czytelników. Obowiązek pracy przy zwalczaniu epidemii osób pracowników podmiotów leczniczych i osób wykonujących zawody medyczne. Czy jest możliwe jego nałożenie?

Panie Mecenasie, jestem pielęgniarką. Ostatnio w przerwie pracy w szpitalu rozmawiałam z kolegami – lekarzem rezydentem i ratownikiem medycznym w naszej jednostce i jeden z nich nonszalancko wypowiadał się, że jak epidemia się rozprzestrzeni, to on “ucieka” na zwolnienie. Na co drugi, że przecież może być obowiązkowo skierowany do pracy. Czy to prawda? Myślałam, że czasy obowiązku pracy dawno minęły.

Szanowna Pani,

Czasy obowiązku pracy co do zasady minęły, a wolność wyboru pracy, zawodu lub braku takiego wyboru, gwarantuje nam konstytucja. Jednak Pani kolega z pracy ma rację. W przepisach przewiduje się wyjątki, pozwalające na kierowanie do pracy aktem władczym, jakim jest decyzja administracyjna.

Takim przepisem jest art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, którego treść ostatnio została zmieniona przez ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Czytaj dalej Pytania od czytelników. Obowiązek pracy przy zwalczaniu epidemii osób pracowników podmiotów leczniczych i osób wykonujących zawody medyczne. Czy jest możliwe jego nałożenie?
Polecane

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w specustawie o koronawirusie. Czy wlicza się do okresu ogólnego zasiłku?

Szanowna Pani,

Zgodnie z tak zwaną “specustawą” z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, i nie wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje. Ta “ustawa” to właśnie cytowana wyżej ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Określa ona, że w roku kalendarzowym przysługuje nie więcej niż 60 dni na opiekę nad dzieckiem, które spełnia jedną z wymienionych tam przesłanek, między innymi, gdy jest w wieku do 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem.

Specustawa natomiast jasno precyzuje, że wykorzystane zwolnienie od wykonywania pracy z powodu koronawirusa powodującego chorobę Covid-19 nie wlicza się do tego “podstawowego” okresu 60 dni, jaki można wykorzystać w sytuacjach wymienionych w przepisie. Stąd też w przypadku, gdy wykorzystaliśmy “zasiłek” na dziecko do 8 lat lub dziecko chore do lat 14 na tych ogólnych zasadach, nie ma to negatywnego wpływu na naszą sytuację związaną z zasiłkiem z powodu koronawirusa.

 

Polecane

Przewinienie dyscyplinarne lekarza i pielęgniarki, będące jednocześnie przestępstwem przedawnia się jak przestępstwo.

Pracując przed weekendem nad jedną ze spraw, musiałem zmierzyć się z zagadnieniem praktycznym – przedawnieniem karalności czynu. Przypomnieć należy, że lekarze i lekarze dentyści, jak i pielęgniarki i położne „podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu”. Tak, niemal identycznie brzmią przepisy ustaw regulujących tę kwestię.

Identycznie też w ustawie o izbach lekarskich (art. 64) i ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych (art. 46) określa się termin przedawnienia. Upływ okresu przedawnienia oznacza, że nie można prowadzić postępowania, a wszczęte należy umorzyć, tym samym wyłączając odpowiedzialność za popełniony czyn. Należy rozróżnić dwa typy przedawnień, oczywiście nie wchodząc w zawiłości natury doktrynalnej.

1. Przedawnienie ścigania -nie można wszcząć postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, jeżeli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata. Oznacza to, że jeżeli rzecznik odpowiedzialności zawodowej nie podjął żadnej czynności od czasu popełnienia czynu do upływu 3 lat, nie może już dążyć do ukarania sprawcy.

2. Przedawnienie karania -karalność przewinienia zawodowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat. To z kolei oznacza, że nawet jeżeli wszczęto postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarza/lek.dent/pielęgniarki/położnej, a od popełnienia czynu do dnia wydania prawomocnego wyroku minęło 5 lat, sprawca nie zostanie ukarany.

W praktyce często zdarza się tak, że czyn stanowiący przewinienie zawodowe wypełnia zarazem znamię przestępstwa. Najpopularniejszym, jak określa się to w języku prawniczym „zbiegiem” przepisów będzie art. 160 § 2 i 3 kodeksu karnego (k.k.) – narażenie na niebezpieczeństwo zagrożone karą maksymalną do 5 lat pozbawienia wolności, czy 156 § 1 i 2 k.k.  – spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu zagrożone karą do 15 lat czy np. w przypadku fałszowania dokumentacji medycznej art. 271 § 1 – 3 k.k. – do lat 8.  W takim przypadku problemem staje się sformułowanie „nie można wszcząć postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, jeżeli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata” w kontekście przepisu ustępu 4 wskazanych artykułów z ustaw dotyczących lekarzy i pielęgniarek:

„Jeżeli czyn, o którym mowa w ust. 1, stanowi jednocześnie przestępstwo, ustanie karalności przewinienia zawodowego następuje nie wcześniej niż ustanie karalności przestępstwa”.

Z zestawienia tych przepisów, to znaczy z pewnej niejednoznaczności sformułowań wprowadzonych przez ustawodawcę, próbuje się forsować tezę, że skoro rzecznik odpowiedzialności zawodowej nie wszczął postępowania w 3 lata od popełnienia czynu, to nie można „ścigać” lekarza czy pielęgniarki nawet w przypadku, gdy czyn według prawa karnego przedawnia się po okresie 15 czy nawet 20 lat.

Na nieszczęście dla obwinionych, a z korzyścią dla pokrzywdzonych kwestię tę zdaje się rozstrzygać między innymi wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2019 r., sygnatura akt I KK 13/18. Wynika z niego, że gdy czyn będący przewinieniem zawodowym stanowi jednocześnie przestępstwo, przedawnienie dyscyplinarne następuje nie wcześniej niż ustanie karalności. Oznacza to, że przepis ten dotyczy zarówno przedawnienia “wszczęcia postępowania” jak i przedawnienia “karalności przewinienia zawodowego”.

Polecane

Polityk nie może się obrażać – spory kandydatów w trybie wyborczym

Na kanwie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (ETPCZ) w sprawie Brzeziński przeciwko Polska (z dnia 25 lipca 2019 r., skarga nr 47542/07), o którym można przeczytać tutaj: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/zakaz-rozpowszechniania-ulotki-wyborczej-naruszyl-wolnosc,451134.html, chciałbym się dziś przyjrzeć bliżej procesom w trybie wyborczym na przykładzie prowadzonej przeze mnie sprawy związanej z ostatnimi wyborami samorządowymi.

Na początku trochę przepisów.

Zgodnie z obecnie obowiązującym obecnie Kodeksem Wyborczym (ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110210112),
jeżeli rozpowszechniane, w tym również w prasie, w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914), materiały wyborcze, w szczególności plakaty, ulotki i hasła, a także wypowiedzi lub inne formy prowadzonej agitacji wyborczej, zawierają informacje nieprawdziwe, kandydat lub pełnomocnik wyborczy zainteresowanego komitetu wyborczego ma prawo wnieść do sądu okręgowego wniosek o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym. Osoba składająca wniosek może domagać się w tym wniosku:

Czytaj dalej Polityk nie może się obrażać – spory kandydatów w trybie wyborczym
Polecane

POŻAR DOMU – SPRAWA Z UBEZPIECZYCIELEM. CZY ZAWSZE BŁĘDY KONSTRUKCYJNE STAWIAJĄ NAS NA PRZEGRANEJ POZYCJI?

Chciałbym podzielić się z Państwem historią dotyczącą niedawno zakończonej przeze mnie sprawy. Jak wskazuje tytuł, nie dotyczy ona prawa medycznego, o którym możecie Państwo czytać na blogu, ale jest ściśle związana z dziedziną, którą również zajmuję się na co dzień. Chodzi o sprawy ubezpieczeń majątkowych i procesów przeciwko ubezpieczycielom.

Obecnie standardem jest, że każdy właściciel zabudowanej nieruchomości ubezpiecza swój dom na wypadek pożaru, zalania i innych wypadków losowych, czy też zniszczeń związanych z akcją ratowniczą. W umowie ubezpieczenia, ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić na rzecz ubezpieczonego określone świadczenia, za które ubezpieczony jest zobowiązany płacić składkę. Kiedy okazuje się, że płacona przez nas składka, wpływała na konto ubezpieczyciela regularnie, a co za tym idzie, w pełni wywiązywaliśmy się z obowiązku zawartego w umowie, ubezpieczyciel przestaje wywiązywać się z zapisów umowy np. w przypadku wystąpienia pożaru. Czemu się tak dzieje? Otóż ubezpieczyciel za pomocą umowy, którą podpisaliśmy oraz znajdujących się w niej postanowień, wyłącza spoczywającą na nim odpowiedzialność, a więc używa katalogu zdarzeń zawartego w Ogólnych Warunkach Umowy, w przypadku których nie możemy się domagać pokrycia straty od ubezpieczyciela.

Czytaj dalej POŻAR DOMU – SPRAWA Z UBEZPIECZYCIELEM. CZY ZAWSZE BŁĘDY KONSTRUKCYJNE STAWIAJĄ NAS NA PRZEGRANEJ POZYCJI?
Polecane

Zmiany! Darmowy pobyt rodziców pacjenta małoletniego lub opiekunów niepełnosprawnego w szpitalu

Witam na moim blogu po dłuższej przerwie. Brak wpisów jest spowodowany (wiem, że to nie usprawiedliwia) tym, że ostatnio dużo się dzieje. Tematów do wpisów przybywa, niestety doba ma jedynie 24 godziny, a i odpocząć czasem należy.

Ustawą z  dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokonano kardynalnych zmian, mających wpływ na działalność podmiotów leczniczych, przede wszystkich tych realizujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (szpitale). Oczywiście to także krok milowy dla małoletnich pacjentów i ich rodziców. Mianowicie, w ramach prawa pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej (tej niepolegającej wprost na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, tj. zabiegów, rekonwalescencji itd.) nasz ustawodawca (najpierw rząd, bo to projekt Ministerstwa Zdrowia, a teraz 16 maja posłowie) zapewnił ustawowe prawo małoletniego i znacznie niepełnosprawnego do pobytu wraz z nimi w podmiocie leczniczym rodzica lub opiekuna za darmo.

Czytaj dalej Zmiany! Darmowy pobyt rodziców pacjenta małoletniego lub opiekunów niepełnosprawnego w szpitalu
Polecane

Wzrost cen usług pocztowych a koszty udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta

Prowadzenie działalności leczniczej to także problemy dnia powszedniego takie jak udostępnianie dokumentacji medycznej na wniosek pacjentów lub osób do tego upoważnionych.

Ostatnio w podmiocie leczniczym powstał problem związany z odpłatnością za kserokopie dokumentacji. Pacjent poskarżył się do Rzecznika Praw Pacjentów, że został obciążony nadmiernie, gdyż nie dość że wymierzono mu opłatę za udostępnienie w maksymalnej wysokości określonej w ustawie to jeszcze doliczono koszty wysłania dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz odrębnie określono “koszty przygotowania dokumentacji zgodnie z wnioskiem”.

Czytaj dalej Wzrost cen usług pocztowych a koszty udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta
Polecane

Czy nieprawidłowe leczenie może się przedawnić?


Zapewne wszyscy słyszeliśmy o przedawnieniu karalności czynów. Nie musi to być domena wyłącznie oskarżonych o działanie w mafii paliwowej. 🙂

Czyn lekarza/dentysty/pielęgniarki/położnej etc też się przedawnia.

Postępowanie dyscyplinarne nie może być prowadzone, jeżeli rzecznik odpowiedzialności zawodowej nie wszczął postępowania, ani nie wykonał żadnej czynności w tym celu przez okres 3 lat od daty popełnienia czynu. Ponadto za czyn nie można karać, jeżeli od popełnienia minęło 5 lat, a sądy dyscyplinarne nie zakończyły prawomocnie sprawy. Jednakże jeżeli zakończyły prawomocnie, a wniesiemy kasację do Sądu Najwyższego, nie będzie to wpływało na przedawnienie ( postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie SDI 96/17).

Często zdarza się jednak, że czyn dyscyplinarny zawiera w sobie cechy przestępstwa i wtedy nie będzie mógł się przedawnić wcześniej niż przestępstwo. Co dla “najpopularniejszego” z kategorii tych medycznych, czyli art. 160 kodeksu karnego, w zależności od kwalifikacji może wynosić 5 lub 10 lat. Ponadto w prawie karnym istnieje jeszcze dodatkowe obostrzenie, to jest jeżeli w okresie tych 5 lub 10 lat od popełnienia przestępstwa wszczęto postępowanie, okres przedawnienia może wzrosnąć o kolejne 10 lat.

Przedawniają się też roszczenia cywilnoprawne pacjentów, jednak o tym kiedy indziej… 🙂


Polecane

Odpowiedzialność karna za brak zgody pacjenta na zabieg

Dzielę się z Państwem jednym z moich najnowszych artykułów opublikowanych na łamach Pulsu Medycyny. Oryginalna wersja dostępna pod linkiem: https://pulsmedycyny.pl/odpowiedzialnosc-karna-za-brak-zgody-pacjenta-na-zabieg-952441

Autor bloga

Co grozi lekarzowi za wykonanie operacji bez pisemnej zgody pacjenta albo za zmianę zakresu zabiegu lub metody leczenia w trakcie operacji – wyjaśnia radca prawny.

Czytaj dalej Odpowiedzialność karna za brak zgody pacjenta na zabieg
Polecane

ZGODA (NIE)ŚWIADOMA

Pierwszy wpis na blogu dotyczyć będzie najnowszego „medycznego” wyroku Sądu Najwyższego.  Właściwie, mając na uwadze ile trwają procesy sądowe w Polsce, można powiedzieć  orzeczenie to jest niczym świeża bułeczka – datowane na  10 stycznia 2019 r. (sygnatura akt II CSK 293/18). Już jest oczywiście szeroko komentowane w internecie i prasie jako szczególnie istotne. Oczywiście, wyrok ten to waga ciężka wśród orzeczeń, choćby z samego faktu, że wydał go najważniejszy sąd w Polsce.

Nie zanudzając Państwa prawniczą nomenklaturą, sprowadzę sprawę do konkretów. Sąd Najwyższy potwierdził wynikające z przepisów prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych  udzielanych z należytą starannością i zgodnych z aktualną wiedzą medyczną, a także do pełnej, prawdziwe informacji i stanie zdrowia. Konsekwencją powyższego jest uprawnienie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
w sposób świadomy, w pełni „poinformowany”.

Za sam fakt naruszenia wymagań dotyczących zgody na zabieg pacjentowi należy się zadośćuczynienie. W przypadku, którego dotyczyła opisywana sprawa pacjent otrzymał 50.000, 00 zł takiego świadczenia. Oczywiście za uszkodzenie ciała w związku z zabiegiem otrzymał kwotę znacznie wyższą, bo kilkaset tysięcy złotych.

Co przedmiotowe orzeczenie mówi w praktyce? Otóż nie każdy wypełniony formularz zgody, nawet nazwany „formularzem świadomej zgody (…)” będzie spełniał warunki określone w prawie medycznym. Często zdarza się, że pacjent podpisuje formularze, jednakże tak naprawdę nie wie co go czeka lub może czekać. Szpitale często nie zabezpieczają się pod tym kątem, a problem wychodzi po szczegółowej analizie dokumentacji medycznej. Taka analiza pozwala wyciągnąć wstępny wniosek czy doszło do naruszenia prawa i czy pacjentowi przysługują roszczenia. Dotyczy to także podmiotów leczniczych, które po otrzymaniu np. wezwania do zapłaty mogą zlecić szczegółowe przeanalizowanie ryzyka i wysokości ewentualnych roszczeń.