Czy nieprawidłowe leczenie może się przedawnić?


Zapewne wszyscy słyszeliśmy o przedawnieniu karalności czynów. Nie musi to być domena wyłącznie oskarżonych o działanie w mafii paliwowej. 🙂

Czyn lekarza/dentysty/pielęgniarki/położnej etc też się przedawnia.

Postępowanie dyscyplinarne nie może być prowadzone, jeżeli rzecznik odpowiedzialności zawodowej nie wszczął postępowania, ani nie wykonał żadnej czynności w tym celu przez okres 3 lat od daty popełnienia czynu. Ponadto za czyn nie można karać, jeżeli od popełnienia minęło 5 lat, a sądy dyscyplinarne nie zakończyły prawomocnie sprawy. Jednakże jeżeli zakończyły prawomocnie, a wniesiemy kasację do Sądu Najwyższego, nie będzie to wpływało na przedawnienie ( postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie SDI 96/17).

Często zdarza się jednak, że czyn dyscyplinarny zawiera w sobie cechy przestępstwa i wtedy nie będzie mógł się przedawnić wcześniej niż przestępstwo. Co dla „najpopularniejszego” z kategorii tych medycznych, czyli art. 160 kodeksu karnego, w zależności od kwalifikacji może wynosić 5 lub 10 lat. Ponadto w prawie karnym istnieje jeszcze dodatkowe obostrzenie, to jest jeżeli w okresie tych 5 lub 10 lat od popełnienia przestępstwa wszczęto postępowanie, okres przedawnienia może wzrosnąć o kolejne 10 lat.

Przedawniają się też roszczenia cywilnoprawne pacjentów, jednak o tym kiedy indziej… 🙂


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.