Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w specustawie o koronawirusie. Czy wlicza się do okresu ogólnego zasiłku?

Szanowna Pani, Zgodnie z tak zwaną „specustawą” z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności …

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w specustawie o koronawirusie. Czy wlicza się do okresu ogólnego zasiłku? Read More »