Wzrost cen usług pocztowych a koszty udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta

Prowadzenie działalności leczniczej to także problemy dnia powszedniego takie jak udostępnianie dokumentacji medycznej na wniosek pacjentów lub osób do tego upoważnionych. Ostatnio w podmiocie leczniczym powstał problem związany z odpłatnością za kserokopie dokumentacji. Pacjent poskarżył się do Rzecznika Praw Pacjentów, że został obciążony nadmiernie, gdyż nie dość że wymierzono mu opłatę za udostępnienie w maksymalnej …

Wzrost cen usług pocztowych a koszty udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta Read More »