Trzy zawody medyczne – trzy zmiany związane z Covid-19. Pielęgniarka/położna, ratownik, lekarze stażyści i rezydenci.

W dniu 1 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W dzisiejszym wpisie zajmiemy się trzema wybranymi zmianami związanymi z wykonywaniem zawodów pielęgniarki, ratownika medycznego i lekarza.

Pielęgniarki – pobieranie krwi i możliwość powrotu do pracy dla tych, co już nie wykonują zawodu.

W związku z doniesieniami o dużym odsetku chorych na Covid-19 wśród kadry medycznej, może niedługo przydać się wprowadzony przepis „łagodzący” i przyspieszający powrót do pracy pielęgniarek. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii  albo  w  razie  niebezpieczeństwa  szerzenia  się  zakażenia  lub  choroby zakaźnej,  które  może  stanowić  zagrożenie  dla  zdrowia  publicznego pielęgniarka  lub  położna,  które  nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, może rozpocząć wykonywanie zawodu w podmiocie  leczniczym,  po  uprzednim  zawiadomieniu  o  tym  okręgowej  rady pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na planowane miejsce wykonywania zawodu. Z tym zastrzeżeniem, że w okresie pierwszych 2 tygodni wykonywania zawodu wykonuje obowiązki zawodowe we współpracy z inną pielęgniarką lub położną wykonującą zawód w tym samym podmiocie leczniczym. Zniesiono więc konieczność odbycia zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy przeszkolenia trwającego nie dłużej niż 6 miesięcy pod okiem opiekuna z co najmniej 5 – cio letnim stażem.

Czytaj dalej Trzy zawody medyczne – trzy zmiany związane z Covid-19. Pielęgniarka/położna, ratownik, lekarze stażyści i rezydenci.