Zmiany! Darmowy pobyt rodziców pacjenta małoletniego lub opiekunów niepełnosprawnego w szpitalu

Witam na moim blogu po dłuższej przerwie. Brak wpisów jest spowodowany (wiem, że to nie usprawiedliwia) tym, że ostatnio dużo się dzieje. Tematów do wpisów przybywa, niestety doba ma jedynie 24 godziny, a i odpocząć czasem należy.

Ustawą z  dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokonano kardynalnych zmian, mających wpływ na działalność podmiotów leczniczych, przede wszystkich tych realizujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (szpitale). Oczywiście to także krok milowy dla małoletnich pacjentów i ich rodziców. Mianowicie, w ramach prawa pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej (tej niepolegającej wprost na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, tj. zabiegów, rekonwalescencji itd.) nasz ustawodawca (najpierw rząd, bo to projekt Ministerstwa Zdrowia, a teraz 16 maja posłowie) zapewnił ustawowe prawo małoletniego i znacznie niepełnosprawnego do pobytu wraz z nimi w podmiocie leczniczym rodzica lub opiekuna za darmo.

Czytaj dalej Zmiany! Darmowy pobyt rodziców pacjenta małoletniego lub opiekunów niepełnosprawnego w szpitalu